Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích a dalších nemovitostech města Třeboň na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem je město Třeboň. Od r. 1996 již není součástí nájemní smlouvy žádný z městských rybníků. Společnost byla zřízena především za účelem odborné správy městských lesů a efektivního hospodaření na veškerém pronajatém majetku.

Z tohoto titulu  má právo provádět těžební a pěstební práce, údržbu, opravy a technické zhodnocování pronajatého majetku. Ve Spolském mlýně je pilařský provoz, kde se právě z pronajatých lesů zpracovává zejména dřevní hmota se sníženou kvalitou.

Město vlastní 855,49 ha lesa, z toho 794,89 ha připadá na porostní půdu a 60,60 ha na bezlesí a jiné pozemky. Majetek leží v 9 katastrálních územích – k.ú. Třeboň (144,42 ha), k.ú. Majdalena (201,38 ha), k.ú. Branná (371,55) ha, k.ú. Stará Hlína (80,98 ha), k.ú. Přeseka (26,04 ha), k.ú Břilice (19,90 ha), k.ú. Jílovice (8,53 ha), k.ú. Slavošovice u Lišova (0,40 ha), k.ú. Spolí u Ledenic (2,29 ha). Z hlediska administrativně správní příslušnosti leží v působnosti Jihočeského kraje – Krajský úřad České Budějovice a obce s rozšířenou působností (ORP) – města Třeboně. Malá část majetku je v ORP Trhové Sviny (k.ú. Jílovice) a ORP České Budějovice (k.ú. Slavošovice a Spolí). Celý obhospodařovaný lesní majetek se nachází v lesní oblasti (LO) 15 – Jihočeské pánve, podoblast 15b – Třeboňská pánev.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • les hospodářský – 642,95 ha  porostní půdy
  • les ochranný (rašeliny) – 20,46 ha
  • les zvláštního určení (příměstské + NPR) – 131,48 ha

 

Hlavním předmětem činnosti je:

  • lesnická činnost, resp. provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích a obchodování s vytěženou dřevní hmotou
  • služby v oblasti myslivosti
  • pilařská výroba

 

Jednatelem a ředitelem společnosti je Daniel Dvořák, druhým jednatelem je Zdeněk Mráz, místostarosta Města Třeboň. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává na základě udělené licence Daniel Dvořák. Činnost firmy v současné době zajišťují 4 zaměstnanci včetně ředitele. Většina prací je zajišťována dodavatelsky živnostníky.

 

třeboňské lesy sídlo sv vít