O nás

Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích Města Třeboň na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Město Třeboň je jediným zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy, těžební a pěstební práce, provozování pilařské výroby a obchodování s dřevem, prodej palivového dřeva. Dále společnost nabízí poplatkové lovy a služby v myslivosti. Ve Spolském mlýně je pilařský provoz, kde se zejména zpracovává dřevní hmota z pronajatých lesů.

Jednatelem a ředitelem společnosti je Daniel Dvořák, druhým jednatelem je Zdeněk Mráz, místostarosta Města Třeboň. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává na základě udělené licence Daniel Dvořák. Činnost firmy zajišťují 2 THP ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Většina činností je zajišťována dodavatelsky živnostníky.
Obchodní společnost spravuje celkem 855,49 ha lesů rozdělených na několik různě obsáhlých celků. K.ú. Třeboň (144,42 ha), Majdalena (201,38 ha), Branná (371,55) ha, Stará Hlína (80,98 ha), Přeseka (26,04 ha), Břilice (19,90 ha), Jílovice (8,53 ha), Slavošovice u Lišova (0,40 ha), Spolí u Ledenic (2,29 ha)

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • hospodářský les – 642,95 ha
  • ochranný (hlubinné rašeliny) – 20,46 ha
  • lesy zvláštního určení (lesy příměstské a rekreační) – 131,48 ha
  • zbytek tvoří bezlesí – 60,60 ha (např. těžební plocha rašeliniště Branná)

Komentáře nejsou povoleny.