Třeboňské lesy a rybníky

Hospodaříme v pronajatých lesích a dalších nemovitostech města Třeboň na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem je město Třeboň.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 384 388 420
Email:  tlr@tbn.cz

Lesnická činnost

Nabízíme vlastníkům lesa komplexní lesnické služby

Myslivost

Nabízíme zejména poplatkové lovy na černou zvěř

Pilařská výroba

Pilařské výrobky dle požadavků zákazníka

O nás

Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích a dalších nemovitostech města Třeboň na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem je město Třeboň. Od r. 1996 již není součástí nájemní smlouvy žádný z městských rybníků. Společnost byla zřízena především za účelem odborné správy městských lesů a efektivního hospodaření na veškerém pronajatém majetku. Z tohoto titulu  má právo provádět těžební a pěstební práce, údržbu, opravy a technické zhodnocování pronajatého majetku. Ve Spolském mlýně je pilařský provoz, kde se právě z pronajatých lesů zpracovává zejména dřevní hmota se sníženou kvalitou.

„Užitkovati lesní podklad exploitačním způsobem a založiti na zmírajícím lese dočasně lesní industrii dovede každý, avšak správně hospodařiti nedovede každý, to odvede jen lesník, který má mimo znalost průmyslového zpracování dřeva též znalosti pěstění a ochrany lesa a produkce dřevní hmoty.“

Prof. Ing. Josef Opletal

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě