O nás

Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích a dalších nemovitostech města Třeboň na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem je město Třeboň. Od r. 1996 již není součástí nájemní smlouvy žádný z městských rybníků. Společnost byla zřízena především za účelem odborné správy městských lesů a efektivního hospodaření na veškerém pronajatém majetku.

Z tohoto titulu  má právo provádět těžební a pěstební práce, údržbu, opravy a technické zhodnocování pronajatého majetku. Ve Spolském mlýně je pilařský provoz, kde se právě z pronajatých lesů zpracovává zejména dřevní hmota se sníženou kvalitou.

Město vlastní 866,38 ha lesa

z toho 811,41 ha připadá na porostní půdu a 54,97 ha na bezlesí a jiné pozemky. Majetek leží v 10 katastrálních územích – k.ú. Třeboň (145,25 ha), k.ú. Majdalena (209,01 ha), k.ú. Branná (376,47 ha), k.ú. Stará Hlína (76,59 ha), k.ú. Přeseka (29,28 ha), k.ú Břilice (18,85 ha), k.ú. Jílovice (7,67 ha), k.ú. Slavošovice u Lišova (0,41 ha), k.ú. Spolí u Ledenic (2,29 ha), k.ú. Holičky u Staré Hlíny (0,56 ha). Z hlediska administrativně správní příslušnosti leží v působnosti Jihočeského kraje – Krajský úřad České Budějovice a obce s rozšířenou působností (ORP) – města Třeboně. Malá část majetku je v ORP Trhové Sviny (k.ú. Jílovice) a ORP České Budějovice (k.ú. Slavošovice a Spolí). Celý obhospodařovaný lesní majetek se nachází v lesní oblasti (LO) 15 – Jihočeské pánve, podoblast 15b – Třeboňská pánev.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • les hospodářský – 654,48 ha  porostní půdy
  • les ochranný (rašeliny) – 25,51 ha
  • les zvláštního určení (příměstské + NPR) – 131,42 ha

Hlavním předmětem činnosti je:

  • lesnická činnost, resp. provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích a obchodování s vytěženou dřevní hmotou
  • služby v oblasti myslivosti
  • pilařská výroba

Jednatelem a ředitelem společnosti je Daniel Dvořák, druhým jednatelem je Mgr. Petr Werner, místostarosta Města Třeboň. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává na základě udělené licence Daniel Dvořák. Činnost firmy v současné době zajišťují 4 zaměstnanci včetně ředitele. Většina prací je zajišťována dodavatelsky živnostníky.

„Užitkovati lesní podklad exploitačním způsobem a založiti na zmírajícím lese dočasně lesní industrii dovede každý, avšak správně hospodařiti nedovede každý, to odvede jen lesník, který má mimo znalost průmyslového zpracování dřeva též znalosti pěstění a ochrany lesa a produkce dřevní hmoty.“

Prof. Ing. Josef Opletal

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě