Myslivost

Nabízíme zejména

  • poplatkové lovy na černou zvěř pro větší skupiny lovců

Dále nabízíme

  • individuální lov černé zvěře
  • poplatkový lov srnců

Konkrétní podmínky lze domluvit s jednatelem společnosti

Daniel Dvořák
telefon +420 602 110 728

„Užitkovati lesní podklad exploitačním způsobem a založiti na zmírajícím lese dočasně lesní industrii dovede každý, avšak správně hospodařiti nedovede každý, to odvede jen lesník, který má mimo znalost průmyslového zpracování dřeva též znalosti pěstění a ochrany lesa a produkce dřevní hmoty.“

Prof. Ing. Josef Opletal

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě